Slikar  

 

Mersad Berber - Biografija

Izložbe umjetnika:

Mersad Berber rođen je 1.siječnja 1940. godine u Bosanskom Petrovcu u Bosni i Hercegovini. Za vrijeme Drugog svjetskog rata obitelj Berber seli u Banja Luku gdje je Mersad završio osnovnu školu i gimaziju. Akademiju likovnih umjetnosti u Ljubljani završio je 1963. godine u klasi prof. Maksima Sedeja, a poslijediplomski studij grafike 1965. godine na istoj instituciji kod prof. Rikarda Debenjaka.
Iznimno plodan Berberov opus razvijao se u minulim desetljećima kroz stvaralačke cikluse rađene u klasičnim likovnim tehnikama: ulje na platnu, crtežu i grafici, a svakako treba reći da je njegova djelatnost u scenografiji također od iznimnog značenja. Kritika je iščitavala u njegovom stvaralaštvu autentičnog pjesnika Bosne u kojem je narativna komponenta prepoznatljivog tematskog ishodišta oblikovna specifičnom likovnom izražajnošću.
Već su prvi veći ciklusi determinirani tim značajkama: “Put u Skender Vakuf“ čije plodne mijene pratimo u dugom razdoblju od 1967. do 1992. godine, kao i primjerice, ciklus: “Kronika o Sarajevu“... te u drugima. Posebno poglavlje u Berberovom djelu čine ciklusi posvećeni velikim europskim majstorima kista s kojima je izgrađivao likovni dijalog usustavljujući njihove vrijednosti u kontekst vlastitoga rukopisa: “Hommage Velasquezu“(1976.) ili „Hommage Vlahi Bukovcu“(1993. -2003.) i dr. Četiri monografske knjige sažimaju Berberov golemi opus u autorskim interpretacijama koje potpisuju: Muhamed Karamehmedović (1979.), Vlado Bužančić( 1997.), Abdulah Šarčević (2000.), te divot izdanje ciklusa “Srebrenica” (2011.) s tekstovima: Igora Zidića, Abdulaha Sidrana, Ćazima Sarajlića, Edwarda Lucie-Smitha i autorovim zapisima iz atelijera. Mersad Berber izlagao je u muzejima galerijama na prostoru bivše Jugoslavije te s jednakim uspjehom u velikimeuropskim, američkim, ruskim kulturnim centrima: Hamburgu, Munchenu, Londonu, Parizu, Firenzi, Madridu, Barceloni, Istanbulu, Krakowu, New Yorku, Moskvi drugdje.
Djela Mersada Berbera nalaze se u respektabilnim, privatnim zbirkama, muzejima i galerijama širom svijeta, a za svoj rad primio je brojna priznanja, nagrade i odličja od kojih izdvajamo: Prešernova Nagrada na Akademiji likovnih umjetnosti u Ljubljani (1961.) Prva Nagrada VI. Mediteranskog biennala u Aleksandriji, Nagrada fonda „Moše Pijade“, Beograd (1967.) Nagrada Grada Sarajeva (1970) Nagrada Grada Krakowa na IV. međunarodnom bijenalu grafike, Krakow (1972.), Grand Prix, IV biennale internazionale della grafica d’arte, Firenza (1974.) Velika Premija Lalit Kala Academy na V. indijskom trijenalu, New Delhi, (1978.) Grand Prix, II dubrovačkog salona „Nikola Božidarević“, Dubrovnik, (1980.), Počasna premija međunarodnog žirija na X.međunarodnoj izložbi originalnog crteža, Rijeka ((1986.) Odličje Republike Hrvatske “Danica hrvatska s likom Marka Marulića” (1996.) Velika nagrada za grafiku, Krakow (1997.), Grand prix za grafiku na međunarodnom trijenalu grafike u Krakowu (2009). Odličje Republike Hrvatske: ”Red hrvatskog pletera”(2010.) Osobito je u posljednjih nekoliko godina svojim samostalnim izložbama u Španjolskoj, Turskoj i Rusiji Mersad Berber potvrđivao svoju izrazitu kozmopolitsku komponentu koju su ugledna pera likovnih kritičara i teoretičara umjetnosti apostrofirala, a među njima osobito engleski likovni kritičar Edvard Lucie-Smith.
Berberov golemi stvaralački opus, čije je značenje, kao što smo nastojali naznačiti, prešlo granice Lijepe Naše i postaoje općeprihvaćena umjetnička činjenica u širem međunarodnom kontekstu. Mersad Berber sačuvao je specifičnosti vlastitoga podneblja kao zalog svojeg identiteta i umjetničkog postojanja u kreativnoj vitalnosti koju su prepoznali brojni poštovatelji i kritičari. Godine 2007. biran je za počasnog člana Ruske akademije umjetnosti, a 2009. za člana World Academy of Art & Science, Los Angeles. Godine 1992. Mersad Berber seli iz Sarajeva u Zagreb gdje nastavlja stvarati do kraja svog života 7. listopada 2012.godine.
 

 
O nama Publikacije Bienale Međunarodni susreti Novosti Izložbe Biografije Kontakt
Sva prava pridržana © Galerija Kula 2009
Galerija kula
Povratak na pocetnu stranicu Pošaljite nam e-mail
English Hrvatski
Mersad Berber

Mersad Berber